Modul de sesizare a comisiei (ORDIN Nr. 1343 din 6 noiembrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis)

ART. 25 Comisia poate fi sesizată de:
a) persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
b) succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament.

ART. 26 (1) Persoanele menţionate la art. 25 înaintează comisiei o sesizare scrisă care trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele date:
a) numele şi prenumele persoanei care face sesizarea;
b) calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;
c) numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);
d) numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;
e) data efectuării actului de malpraxis sesizat;
f) descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;
g) prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

ART. 27 La sesizarea întocmită cu respectarea cerinţelor menţionate la alin. (1), persoanele îndreptăţite să sesizeze comisia cu privire la un act de malpraxis sunt obligate să anexeze următoarele documente:
a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;
b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

ART. 28 Sesizările adresate comisiei, care nu respectă dispoziţiile legale şi ale prezentului regulament, sunt respinse ca fiind nefondate şi se clasează cazul, comunicându-i-se persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată, în termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării acesteia.

ART. 10 Comisia are următoarele atribuţii principale:
f) verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia, pe baza următoarelor documente:
- actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea, atunci când această persoană este aceeaşi cu persoana considerată victima cazului de malpraxis invocat;
- documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis, atunci când sesizarea este adresată prin reprezentantul legal al acesteia;
- documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

ART. 18 (1) După primirea sesizării, comisia verifică dacă autorul acesteia are calitatea prevăzută de lege, pe baza documentelor menţionate la art. 10 lit. f).
(2) Dacă în urma analizei documentelor menţionate la art. 10 lit. f) se constată că sesizarea nu a fost făcută de către persoanele îndreptăţite, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, comisia respinge sesizarea ca fiind nefondată şi clasează cazul, comunicând persoanei care a făcut sesizarea decizia adoptată.

COMPONENŢA COMISIEI DE MONITORIZARE ŞI COMPETENŢĂ PROFESIONALĂ PENTRU CAZURILE DE MALPRAXIS 2017

1 Dr. Cinca Talia D.S.P. Olt Presedinte
2 Dr. Madan Marinela D.S.P. Olt Membru
3 Dr. Petra Antoaneta D.S.P. Olt Membru
4 Cons. Jr. Ostroveanu Dragos C.A.S. Olt Membru
5 Dr. Radu Liviu M.L. Olt Vicepresedinte
6 Dr. Rusu Mircea Alin C.M. Olt Membru
7 Dr. Paraschiv Cornelia C.M. Olt Vicepresedinte
8 Dr. Oprea Corina C.M.D. Olt Membru
9 Dr. Popistas Alexandru C.M.D. Olt Membru
10 Farm. Dragoi Mihaela Luiza C.F. Olt Membru
11 Farm. Luca Delia Veronica C.F. Olt Membru
12 As. Liciu Emilian O.A.M.M.R. Olt Membru
13 As. Luptaciu Radu O.A.M.M.R. Olt Membru
14 Cons. Jr. Badea Madalina D.S.P. Olt Secretar
© Copyright 2001 - Directia de Sanatate Publica Judeteana Olt