Structura Directiei de Sanatate Publica Judetene Olt cuprinde departamente, servicii, birouri si compartimente functionale, in functie de numarul de posturi.

Personalul Directiei de Sanatate Publica Judetene Olt este constituit din functionari publici, precum si alte categorii de personal medico-sanitar si auxiliar sanitar care nu exercita prerogative de putere publica, respectiv personalul departamentului de supraveghere in sanatate publica (serviciile de supraveghere si control boli transmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viata si munca, evaluarea si promovarea sanatatii, respectiv laboratorul de diagnostic si investigare in sanatate publica) si personalul compartimentului administrativ si mentenanta - care sunt personal contractual.

Departamentele, serviciile, birourile si compartimentele functionale se organizeaza la propunerea directiei de sanatate publica judetene, cu aprobarea ministrului sanatatii.

© Copyright 2001 - Directia de Sanatate Publica Judeteana Olt